Regulamin warsztatów

1. Organizatorem Szkoły Dizajnu Boskiego jest katolickie Stowarzyszenie Siedem Aniołów z siedzibą w Toruniu, ul. Drzymały 14/24 lok. 22, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000754448, NIP: 9562340183, REGON: 381634442

 

2. Szkoła Dizajnu Boskiego to cykl warsztatów weekendowych skupiających się na rozwijaniu umiejętności tworzenia materiałów promocyjnych, fotografii, wideo, prowadzenia social media wśród środowisk chrześcijańskich. Zajęcia mają charakter praktyczno-teoretyczny i obejmują tematyczne zjazdy:

a. Tworzenie materiałów promocyjnych oraz social media
b. Fotografia i postprodukcja zdjęciowa
c. Małe formy filmowe
d. Projektowanie graficzne i materiały promocyjne

 

3. Program warsztatów jest dedykowany początkującym uczestnikom, którzy mają elementarne zaplecze narzędzi, a którzy chcą polepszyć swoje umiejętności kreatywne i praktyczne w dziedzinach nowych mediów. Uczestnicy dowiedzą się także jakie są współczesne trendy w dizajnie, od czego zacząć tworzenie projektów, poznają także popularne i łatwo dostępne narzędzia do tworzenia.

 

4. Każdy weekendowy kurs będzie obejmował 2 intensywne dni zajęć.

 

5. Terminy II, III oraz IV zjazdu mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatora. Ostateczny termin warsztatów zostanie podany przed rozpoczęciem sprzedaży biletów.

 

6. Warunkiem przystąpienia do warsztatów jest zakup biletu na stronie internetowej: www.dizajnboski.pl

a. Bilety na I zjazd można zakupić do 24.10.2019 r. lub do wyczerpania miejsc.
b. Cena regularna pierwszego zjazdu wynosi:
– w okresie 10 – 22 września: 85 zł
– w okresie 23 września – 13 października: 95 zł
– w okresie 14 – 24 października: 105 zł
d. Ceny biletów kolejnych zjazdów zostaną ogłoszone po ustaleniu terminów warsztatów.
e. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ceny danego zjazdu, jednak zakupione wcześniej bilety nie będą wymagały dopłaty.
f. Uczestnik powinien posiadać własny sprzęt komputerowy, aby aktywnie uczestniczyć w zajęciach.

 

Szczegółowy regulamin zakupu biletów znajduje się na: www.dizajnboski.pl/regulamin-zakupu

 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć i filmów podczas zjazdów oraz do wykorzystywania ich w celach promocyjnych Szkoły Dizajnu Boskiego w mediach internetowych. Zakup biletu jest jednocześnie zgodą na użycie swojego wizerunku w celach wyłącznie promocyjnych kolejnych edycji warsztatów przez Stowarzyszenie Siedem Aniołów.

 

8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów „Dizajn Boski” do dnia 11.10.2019 r., jeżeli nie uda się zebrać wymaganej liczby uczestników. Wpłacone pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia wiadomości o odwołaniu warsztatów drogą mailową.

 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w szczegółowym programie warsztatów.